Tel : 081-104-9999

จะใช้ Time Frame ไหนในการเทรด Elliott Wave หุ้นขั้นสูง

kirDz2DVpa
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในการเทรดหุ้นขั้นสูงแต่ละสินทรัพย์ ช่วงเวลาในการดูก็จะแตกต่างกันไป เช่นถ้าหากซื้อขายในหุ้น จะใช้ช่วงเวลาเป็นรายอาทิตย์ รายวันและในบางครั้งจะใช้เป็นรายชั่วโมงเพื่อเป็นจุดในการหาเป้าและซื้อขายทำกำไร

ถ้าหากเป็นทอง น้ำมัน ค่าเงิน จะใช้ ช่วงเวลา 4 ชั่วโมงและ 1 ชั่วโมงเพื่อกำหนดจุดซื้อขาย ใน Tfex จะใช้รายวันเป็นการกำหนดภาพใหญ่ ชั่วโมงและ ราย 15 นาทีเป็นจุดเข้าซื้อขาย

เราจะใช้ Time Frame ที่ไม่ตรงกับชาวบ้านได้ไหม?
ได้และไม่ได้ ในบางครั้งเวลาผมนับเวฟใน SET50 ในรายวัน หรือว่า รายชั่วโมงผมนึกไม่ออกว่าทำรูปแบบไหนอยู่ เพราะว่าบางทีมี noise ของราคาค่อนข้างเยอะ และทำให้เกิดความสับสนได้ ผมเลยไปใช้ราย 2 ชั่วโมงแทน แต่ว่าในการเทรดจริงก็ยังคงใช้ภาพเดียวกับคนอื่นที่มองคือ SET50 ราย 15 นาทีในการกำหนดจุดเข้าออก ไม่เช่นนั้นภาพที่เรามองจะไม่เหมือนกับชาวบ้าน

ราคาแต่ละ Time Frame มีความสอดคล้องกันหรือไม่?
ในการนับ Wave แต่ละ Time Frame จะส่งผลต่อเนื่องกันมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภาพของสินทรัพย์รายใหญ่กว่าจะควบคุมรายที่เล็กกว่า เช่นราย Month จะส่งผลต่อราย Week และราย Week ส่งผลต่อรายวันและรายชม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงราย 15 นาทีและรายนาที

การส่งผลต่อเนื่องแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้าง?
จะทำให้เป้าหมายของราคาคลาดเคลื่อนได้ เช่นในการหาเป้าของ Normal Flat ที่เป้า 138.2% ถ้าหากเราไปดูในราย Week หรือว่าราย Month เป้าจะค่อนข้างแม่นยำ แต่ถ้าหากไปนับในราย นาทีหรือว่า 5 นาที เป้าจะเคลื่อน จาก 138.2% จะกลายเป็น 200% ได้

แล้วที่คลาดเคลือนไปอยู่ตรงไหนในกราฟ?
ส่วนมากเวลาหาเป้าราคา ผมมักจะแนะนำให้วัดเป้าหมายจากเนื้อเทียน เพราะว่าถ้าหากวัดเป้าราคาจากใส้เทียน เป้ามักจะไปไม่ถึง ดังนั้นส่วนที่ Error ทั้งหลายจะไปอยู่ตามใส้เทียนเนี่ยละครับ ดังนั้นถ้าจะเอาให้แม่นยำที่สุด ต้องไปนับเวฟในภาพใหญ่สุดครับ

Share this post with your friends

Share on facebook